savabode.lv

PIEGĀDE

Piegādes izmaksas un piegādes laiki var atšķirties atkarībā no pasūtīto preču daudzuma un piegādes veida.

Preču piegādes izmaksas katrai precei var atšķirties. Katras preces piegādes cenu ir iespējams apskatīt savā iepirkumu grozā.

Preces no katra ražotāja tiek izsūtītas atsevišķi. Tas nozīmē, ka Jūs saņemsiet vairākus sūtījumus atšķirīgos laikos. Lūdzam pirms pasūtījuma veikšanas savā iepirkumu grozā iepazīties ar katras preces piegādes izmaksām. 

Katras preces aprakstā atradīsiet aptuvenu preces piegādei nepieciešamo laiku.

Kad Jūsu pasūtījums tiks izsūtīts, Savabode.lv Jums nosūtīs epastu par preces izsūtīšanu.

Ja Jūsu pasūtījums netiek piegādāts noteiktajā laikā, lūdzu sazinieties ar mums.

PREČU PIEGĀDES IESPĒJAS